Rozpoznání obráběného materiálu

Opravdu vyspělá technologie rozpoznávání obráběného materiálu je novinkou dnešní doby. Výrazně přispívá ke správnému nastavení řezacího laseru. Detekce materiálu, který je určen k pálení na CNC laseru funguje jak na kovové plechy, tak i trubky či profily. Rozeznávání probíhá ve dvou rovinách. První je detekce druhu materiálu podle předdefinovaných hodnot nebo přečtením EAN z materiálu. Druhá fáze je rozeznání síly materiálu a přizpůsobení řezacích parametrů.

Detekce plechového materiálu

Je jasné, že většinou víte, jaký materiál budete na CNC laserovém řezacím stroje pálit. Může se ovšem stát chyba při založení materiálu na pracovní plochu a systém vybavený rozeznávání kovového plechu Vás na tuto odchylku upozornění a požádá Vás o potvrzení. Tato funkce je ale pomocníkem, i když máte založený materiál správně. Rozeznání plechů probíhá po usazení materiálu na stůl a následně se zjištěné vlastnosti materiálu nahrají přímo do systému stroje. Obsluha řezacího laseru je vyzvána k potvrzení, že načtené hodnoty odpovídají skutečnosti a podle toho se načtou hlavní řezné parametry přímo na materiál, který leží na stole. Systém má ve své paměti knihovnu materiálů, ke kterým má přiřazeny řezné podmínky. Ty je samozřejmě možné různě upravovat dle potřeby, jelikož každý materiál může mít trochu odlišné složení. Z těchto důvodů je obecně vřele doporučováno používat laserovou ocel s garancí chemického složení. Pro správnou funkci detekce obráběného materiálu rovněž používejte interní označení jednotlivých tabulí.

Rozeznání profilů a trubek

Ještě větším pomocníkem je tato funkce CNC laserů na pálení trubek, potrubí a profilů. Integrovaný systém do rotačních sklíčidel dokáže přečíst druh materiálu a nastavit podle něj polohu sklíčidel i podpěr. U kovových trubek jistě oceníte detekci síly stěny a druhy kovu. Profilů je mnoho a sofistikovaný systém čidel na různých částech řezacího laseru umí profily bezpečně rozeznat a znovu poslat výsledek do systému pro potvrzení od operátora laserového stroje. Nastavení řezných podmínek probíhá automaticky. Zároveň se celý profil či trubka přenese do virtuálního prostředí systému vláknového laseru a umožní nesting výpalků. Doporučujeme se strojem objednávat také nadstavbu TUBE PROFI CUT 3, která umožňuje víceosé řezání. Automatická detekce materiálu šetří čas obsluze s nastavením laserového stroje. Fiber laser je nabitý moderní technologií a nekompromisní vývoj razí cestu lepší budoucnosti. Sledujte novinky z oblasti laserových řezacích strojů s námi a nic Vám neunikne.

Zpět na klíčové technologie